Σύμφωνα με ερευνα που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition  τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας δεν είναι πλουσιότερα σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία σε σύγκριση με τα συμβατικά τρόφιμα.

Η πεποίθηση του κόσμου πως τα βιολογικά τρόφιμα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία και, επομένως, θεωρούνται πιο υγιεινά σε σχέση με τα συμβατικά, οδήγησε στη ραγδαία αύξηση της βιολογικής παραγωγής (καλλιέργεια και κτηνοτροφία) τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα δε φαίνεται να έχει πειστεί για την ορθότητα των δεδομένων, εφόσον έρευνες που διεξάγονται πάνω στο πεδίο δεν παρουσιάζουν σταθερές διαφορές.

Μελετητές του London School of Hygiene & Tropical Medicine του Ηνωμένου Βασιλείου, διενήργησαν μια συστηματική ανασκόπηση στη βιβλιογραφία, ώστε να αξιολογήσουν την δυναμική διαφορά του διατροφικού περιεχομένου των βιολογικών τροφίμων σε σχέση με τα συστηματικά. Αρχικά, ελέγχθηκε όλη η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία που έχει δημοσιευτεί σχετικά με το θέμα και στη συνέχεια, εφόσον τα αποτελέσματα των άρθρων αξιολογήθηκαν ως προκαθορισμένα ποιοτικά κριτήρια, αναλύθηκαν σε συστηματική βάση. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, διεξήχθησαν τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Στην παρούσα ανασκόπηση, εντοπίστηκαν 162 δημοσιεύσεις, οι οποίες μελέτησαν τη διαφορά σε θρεπτικά συστατικά και άλλες ουσίες μεταξύ των βιολογικών και συμβατικών τροφίμων. Οι 55 από αυτές ικανοποίησαν τα ποιοτικά κριτήρια και συμπεριλήφθησαν στην ανασκόπηση. Οι μελέτες αφορούσαν τόσο γεωργικά όσο και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν πως τα βιολογικά τρόφιμα εμφανίζουν μικρότερο νιτρικό και υψηλότερο φωσφορικό περιεχόμενο σε σχέση με τα συμβατικά. Ωστόσο, δε βρέθηκε καμία διαφορά μεταξύ του περιεχομένου τους σε βιταμίνη C, ασβέστιο, κάλιο, σύνολο διαλυτών ουσιών, χαλκό, σίδηρο, νιτρικά, μαγνήσιο, τέφρα, συγκεκριμένες πρωτεΐνες, νάτριο, μη πεπτόμενους υδατάνθρακες, β-καροτένιο και θείο.
Στην αρχική φάση της ανάλυσης, όταν ελέχθησαν και οι 162 δημοσιεύσεις ανεξάρτητα από την ποιότητά τους, τα βιολογικά τρόφιμα φάνηκε πως περιείχαν υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτοχημικά. Όταν, όμως, λήφθηκε υπόψη η ποιότητα των ερευνών, σαν στατιστικός παράγοντας, η σημαντικότητα χάθηκε. Οι ερευνητές υπέθεσαν πως η διαφορά αυτή οφειλόταν πιθανότατα στη διαφορετική περίοδο συγκομιδής και στη χρήση διαφορετικών λιπασμάτων. Επίσης, επισημαίνουν πως οι διαφορές αυτές στην ποιότητα των τροφίμων είναι απίθανο να επηρεάσουν την κατάσταση υγείας του ανθρώπου.

Συμπερασματικά, τα βιολογικά και τα συμβατικά τρόφιμα εμφανίζονται ισοδύναμα ως προς την θρεπτική τους αξία. Παρόλα αυτά, διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής μπορεί να δημιουργήσουν διαφορές οι οποίες δεν αναφέρονται στην παρούσα ανασκόπηση, όπως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.

“Καταλήγοντας, είναι τελικά τα βιολογικά/ οργανικά προϊόντα πιο ασφαλή; Είναι πιο θρεπτικά; Οι επιστήμονες ακόμα δεν έχουν μια σαφή απάντηση.
 Σε πρόσφατη ανασκόπηση παλιότερων 50 ερευνών σχετικά με το θέμα, οι ερευνητές βρήκαν ότι μπορεί να γίνει σύγκριση των θρεπτικών συστατικών μεταξύ συμβατικών και βιολογικών προϊόντων και καταλήγουν ότι η έρευνα σε αυτόν τον τομέα συνεχίζεται.”

 

Συγγραφείς: Μανίκα Βάσια
Πηγη: www.nutrimed.gr