Περιοδικότητα στον αθλητισμό θεωρείται το καθορισμένο και λεπτομερές πλάνο βελτίωσης διαφορετικών παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του αθλητή.
Για τον καλύτερο έλεγχο επιμερίζεται σε:

 Μακρόκυκλο = 1 – 4 χρόνια
 Μεσόκυκλο = 2 – 6 εβδομάδες
Μικρόκυκλο = 1 εβδομάδα
Το ετήσιο πλάνο περιοδικότητας απαρτίζεται από μικρόκυκλους και μεσόκυκλους και χωρίζεται σε φάσεις σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα Προετοιμασίας – Αγωνιστική – Αποκατάστασης.

Κι από την θεωρία στην πράξη:
Ο στόχος κάθε αθλητή είναι η βελτίωση του με τελικό σταθμό συνήθως έναν αγώνα .
Στο διάστημα που θα διανύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να προετοιμάσει τις τεχνικές του ικανότητες αλλά και τα συστήματα του οργανισμού του (καρδιοαγγειακό, μυϊκό, νευρικό) για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ετσι θα φτάσει στην αγωνιστική του περίοδο ή την ημέρα του αγώνα στην καλύτερη σωματική και ψυχική κατάσταση, φορμαρισμένος δηλαδή.
Τέλος μετά την αγωνιστική φάση ή την ημέρα του αγώνα θα πρέπει να αποκαταστήσει τα συστήματα του και να αναρρώσει.
Στο προπονητικό αυτό διάστημα (Μακρόκυκλο) δεν θα ήταν δυνατό ή και συνετό  να προπονείται συνεχώς με την ίδια ένταση (ψυχική και σωματική κόπωση και κίνδυνος τραυματισμού).

Επίσης η μέγιστη απόδοση  των συστημάτων του οργανισμού του καθώς και η ανάρρωση τους θα επιτευχθεί καλύτερα με εξιδικευμένες παραμέτρους και φάσεις προπόνησης .
Για παράδειγμα Μεσόκυκλοι μέσης έντασης και ποσοτικής προπόνησης  για αντοχή θα τον προετοιμάσουν για Μεσόκυκλους  υψηλής έντασης για δύναμη και ισχύ
Ακολούθως Μεσόκυκλοι χαμηλής έντασης θα αναρρώσουν και θα αποκαταστίσουν μυαλό και σώμα.
Οι Μεσόκυκλοι χαμηλής έντασης μπορεί να συνδέουν αγωνιστικές περιόδους μέσα στην ίδια χρονιά.

Σχεδιάστε με τον γυμναστή ή τον προπονητή σας το ετήσιο πρόγραμμα σας (Μακρόκυκλος) που να αποτελείται από μικρά (Μικρόκυκλους) ή μεσαία τμήματα-προγράμματα (Μεσόκυκλους) που θα επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους σας!
Όλα αυτά τα τμήματα-φάσεις προπόνησης, αυτή η ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ δηλαδή θα καταλήξει σε μια κορύφωση, έναν αγώνα ίσως ή σε μια ευχάριστη και ξεκούραστη φάση όπως η ανάρρωση του σώματος και του μυαλού σας!!!
 
Για την Fitness Motivation Hellas                                                                                                   
 
Δημήτρης Κολοκανάκης
Εκπαιδευτής Αυτοάμυνας