Φοιτήτρια Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού